top of page

NYTTIGE VERKTØY

FARGESTYRING OG -PROFILER

Mange ønsker og levere oss ferdige PDF filer. Da er det fint om du er klar over med hvilke parametre du skriver PDF-filen.

 

Fargeprofil og destillermotor har mange valgmuligheter for oppløsning, fargestyring, fargekonvertering (RGB/CMYK) osv.

 

Ved å bruke våre ICC profiler til å styre din arbeidsflyt, er du sikret å levere oss et godt utgangspunkt for trykk.

 

Last ned våre profiler og manual ved å klikke på ikonene til høyre.

Manual for innstillinger

Fargeinnstillinger

VEKTKALKULATOR

- Hva vil trykksakene mine veie?

RYGGKALKULATOR

- Hvor tykk blir ryggen på boken min?

bottom of page