top of page

Om oss

HG Media er den naturlige leverandøren av design, digitaltrykk, trykk, bildekor og storformat, trykk med spesialeffekter, foliepreg og annen grafisk virksomhet

 

HG Media sammen i 100

Haslum Grafisk, 60 år, var før fusjonen det største trykkeri mellom Oslo og Drammen. Selskapet var kanskje mest kjent for produksjon av turistpublikasjoner som postkort, kalendere, turistbøker. I tillegg produserte Haslum Grafisk brosjyrer, plakater, bøker og det meste av større publikasjoner, ikke minst julekort og annet med spesialeffekter. Jans Trykkeri, 40 år, produserte merkantile trykksaker for regionen både for privat og offentlig sektor, samt brosjyrer, kataloger og andre markedstrykksaker.

 

Jans Trykkeri var det eneste Trykkeri i Asker og dekket denne regionen på en utmerket måte. Etter fusjonen er alle disse tjenesten samlet under samme tak. HG Media er leverandør av design, digitaltrykk, digital plotting i storformat, offsettrykking fra A4 til 75x105cm, foliepreg, blindpreg, PP-foliering, falsing, stifting og adressering.

 

Du kan levere ferdig trykkeklare PDF dokumenter eller våre dyktige designere kan hjelpe deg med designen av trykksakene eller websider.

 

HG Media er en Mesterbedrift og vi er Svanemerket.

 

Er det noe du lurer på om trykte medier?

HG Media har mer enn 20 dyktige medarbeidere som kan hjelpe deg.

 

 

Miljø

 

HG Media er en Svanemerket bedrift. Et Svanemerket trykkeri skal bruke papir som oppfyller Svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht. forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger
fra papirproduksjonen.

 

Trykkeriet bruker rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som ikke er miljø- eller helseskadelige. Det er krav til trykkeriets avfallsmengde og system for avfallsgjenvinning.

 

SVANEMERKING PÅ TRYKKSAKER

Vi kan merke trykksaker som trykkes hos oss med Svanemerket, gitt under forutsetning at det trykkes på et miljøgodkjent papir. Da kan trykksaken merkes med Svanen. På denne måten kan du profilere at du er miljøbevisst i valg av trykkeri og papir.

 

Svanemerking er noe du får uten ekstra kostnad.

 

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om dette.

TRYKT I NORGE

«Trykt i Norge» er utviklet eksklusivt for medlemmer av Grafisk bransjeforening. Ved å bruke «Trykt i Norge»-merket viser vi kunder, ansatte og forbindelser at man kjøper kortreiste produkter og setter pris på godt norsk håndverk.

Vi viser også samfunnsansvar ved å bidra
til å opprettholde et levedyktig, aktivt
næringsliv i lokalsamfunnet når det
benyttes lokale tjenester.

Trykt_i_Norge_HG_2019.jpg
Svane_HG_2019.jpg
bottom of page