top of page

Brukervilkår

 1.  NETTSIDEN OG DENNES VILKÅR

  1. Denne nettside eies og drives av trykkeriet
   HG media as (HG media).

  2. Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.

  3. For brukere som benytter vårt kontaktskjema, se vår Personvernerklæring.
    

 2. ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

  1. For å forbedre din bruk av nettsiden vil HG media kunne komme til å gjøre endringer på den.

  2. HG media forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som HG media anser nødvendig. Videre forbeholder HG media seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på våre nettsider. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.
    

 3. IMMATERIELLE RETTIGHETER

  1. Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av HG media.

  2. Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.

  3. Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra HG media. Unntak gjøres for tilfeldig lagring eller utskrift for personlig bruk.

  4. Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter HG media eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.
    

 4. HYPERLINKER

  1. HG media sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Din bruk av slike linker innebærer at du forlater HG media sin nettside.

  2. HG media råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjepart.

  3. At HG media tilbyr slike linker innebærer ikke at HG media stiller seg bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.

  4. Ettersom HG media ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjeparts nettsider, anbefaler vi deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjepart skjer utelukkende på brukerens risiko.
    

 5. ANSVARSGEBRENSNING

  1. HG media gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.

  2. HG media garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.

  3. HG media har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.
    

 6. SIKKERHET PÅ NETTSIDEN

  1. HG media, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kreditt- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.

  2. HG media tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner.

 

 

bottom of page