top of page

Miljø

 

HG media er en Svanemerket bedrift. Et Svanemerket trykkeri skal bruke papir som oppfyller Svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht. forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger
fra papirproduksjonen.

 

Trykkeriet bruker rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som ikke er miljø- eller helseskadelige.
Det er krav til trykkeriets avfallsmengde og system
for avfallsgjenvinning.

MILJØPOLICY

HG media skal jobbe kontinuerlig med å forbedre klima og miljøet. Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge aktivitetsplanen med tiltak og forbedringer - Miljøfyrtårnordningen.

 

 •  Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø og vi ønsker å beskytte arbeidstakers rettigheter.

 • Vi vil jobbe kontinuerlig med å forbedre vårt klima både inne og ute.

 • Miljøresultatene vil vi dele med våre ansatte, kunder og leverandører.   

SVANEMERKING PÅ TRYKKSAKER

Vi kan merke trykksaker som trykkes hos oss med Svanemerket, gitt under forutsetning at det trykkes på et miljøgodkjent papir. Da kan trykksaken merkes med Svanen. På denne måten kan du profilere at du er miljøbevisst i valg av trykkeri og papir.

 

Svanemerking er noe du får uten ekstra kostnad.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.

MILJØFYRTÅRN

Vi er en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift.
Vi fokuser alltid på å:

 • jobbe systematisk med forbedring
  på klima og miljø

 • sette ambisiøse mål for virksomheten

 • definere egnede tiltak for å nå målet

 • samle inn data for å måle effekten
  av tiltakene

 • vurdere om innsatsen har gitt
  ønsket effekt

 • justere eller planlegge nye mål
  og tiltak

   

Les rapporten her

Svane_HG_2019.jpg
Miljofyrtarn_Setifisert_emblem_450x500px.png
bottom of page