Christmas Cards   / Utenriksdepartementet

UDkort_2020.jpg

Bestilling av julekort for året 2020

Vennligst fyll ut skjemaet til høyre under «Order Cards».

Skjemaet er på to sider, det er viktig at alle felter markert med «*» fylles ut.

Når man trykker «Submit» vil det komme en beskjed om at bestillingen er sendt.


HG Media vil sende en egen ordrebekreftelse i en separat e-post til deg.

 

“Do you wish additional inside print?”

HG Media kan være behjelpelig med å trykke egen tekst til innsiden av kortet. Har du en fast hilsen du ønsker å sende, kan du skrive det inn i feltet under. Ønsker du ikke trykk på innsiden, velger du «no» på dette feltet. Eget innsidetrykk medfører ekstrakostnad.

 

Pris

Pris per kort, inkl. konvolutt: kr. 8,1

Ekepedisjonsgebyr og levering. Kurertjenesten: kr. 95
Ekstra for innsidetrykk: nkr. 650,-

 

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp ved din bestilling, kan du nå oss på post@hgmedia.no

 

 

 

 

Order Christmas cards for the year 2020

Please fill in the form on the right under «Order Cards».

It is required to enter all fields marked with "*".

When you press "Submit", a message will appear stating that the order has been sent to HG Media.

HG Media will send you a separate order confirmation in a separate e-mail.

 

"Do you wish additional inside print?"

HG Media can help you print your greeting on the inside of the card. Type it in the field below. If you do not want to text on the inside, select "no" in this field. Inside text will be at extra cost.

 

Price

Price per card, incl. envelope: NOK 8.1

Delivery fee and delivery. Courier service: NOK 95

Additional fee for inside printing: NOK 650

 

If you have additional questions, you can reach us at post@hgmedia.no

 

Order Cards

To order, please take the time to fill out the information below.